ภาพกิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรวิจัยของสถาบันอาหาร

11 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 30 ครั้ง

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรวิจัยของสถาบันอาหาร

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้เกียรติกล่าวเปิดงานกิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร English Presentations for International Conferences สำหรับบุคลากรวิจัยของสถาบันฯ ณ ห้องเรไร (232) ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน

อนึ่ง กิจกรรมฝึกอบรมภาษาอังกฤษดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมระบบนิเวศนานาชาติในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยร่วมกับศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการให้บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันฯ