ภาพกิจกรรมหลักสูตร การแปรรูปมะม่วง (มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม เนื้อมะม่วง และน้ำมะม่วง)

9 พ.ค. 2567

|

อ่าน : 23 ครั้ง

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปมะม่วง (มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม เนื้อมะม่วง และน้ำมะม่วง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 วิทยากรโดย

    -ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ / นักวิจัยชำนาญการ

    -คุณณฐิฒา รอดขวัญ นักวิจัยชำนาญการ นักวิจัยชำนาญการ

ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน