ภาพกิจกรรม Food Culture Exchange ครั้งที่ 1

15 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 30 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ดร.ประมวล ทรายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ดร.วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ คุณเตือนใจ ส่งสุข หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้เกียรติร่วมเปิดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารร่วมกับนิสิตชาวต่างชาติ (Food Culture Exchange) ครั้งที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการครัวไทยสู่โลก ชั้น 7 อาคารอมรภูมิรัตน

 

สำหรับกิจกรรมฯ ในครั้งที่ 1 นี้ ได้รับความร่วมมือจากทั้งบุคลากรสถาบันฯ และนิสิตชาวต่างชาติจากต่างคณะเป็นอย่างดี โดยบุคลากรสถาบันฯ ประกอบอาหารไทยภาคเหนือ จำนวน 2 เมนู ได้แก่ ขนมจีนน้ำเงี้ยว และ น้ำพริกอ่อง ในส่วนของนิสิตชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นนิสิตชาวญี่ปุ่นและชาวอังกฤษ ประกอบอาหารนานาชาติจำนวน 2 เมนูเช่นกัน ได้แก่ โอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี่ปุ่น) และ สปาเกตตี้คาโบนาร่า

 

อนึ่ง กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารร่วมกับนิสิตชาวต่างชาติ (Food Culture Exchange) เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมระบบนิเวศนานาชาติในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเชิญชวนนิสิตชาวต่างชาติเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันฯ โดยใช้การประกอบอาหารเป็นสื่อกลาง กำหนดจัดกิจกรรม 4 ครั้ง โดยมีโจทย์เป็นอาหารไทย 4 ภาค ดังนี้

รอบที่ 1 :  วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 โจทย์ อาหารเหนือ
รอบที่ 2 :  วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โจทย์ อาหารอีสาน
รอบที่ 3 :  วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 โจทย์ อาหารภาคกลาง
รอบที่ 4 :  วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 โจทย์ อาหารใต้

 

บุคลากรสถาบันฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมในรอบที่ 2-4 ได้ตามลิ้งก์ด้านล่างนี้ โดยไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน
=> https://forms.gle/26cqF83WG1znpBTb9

 

ชมภาพเพิ่มเติม => 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม =>