ภาพกิจกรรม Food Culture Exchange ครั้งที่ 2 (อาหารอีสาน)

16 ก.พ. 2567

|

อ่าน : 43 ครั้ง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารร่วมกับนิสิตชาวต่างชาติ (Food Culture Exchange) ครั้งที่ 2 (อาหารอีสาน) ณ ห้องปฏิบัติการครัวไทยสู่โลก ชั้น 7 อาคารอมรภูมิรัตน

สำหรับกิจกรรมฯ ในครั้งที่ 2 นี้ บุคลากรสถาบันฯ ประกอบอาหารอีสาน จำนวน 3 เมนู ได้แก่ แกงอ่อมไก่ ลาบไก่ และส้มตำปูปลาร้า ในส่วนของนิสิตชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นนิสิตชาวอินโดนีเซียจากคณะศึกษาศาสตร์ และนิสิตชาวญี่ปุ่นจากคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบอาหารนานาชาติจำนวน 2 เมนู ได้แก่ ข้าวผัดไส้กรอกสไตล์อินโดนีเซีย และข้าวห่อไข่

อนึ่ง กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารร่วมกับนิสิตชาวต่างชาติ (Food Culture Exchange) เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมระบบนิเวศนานาชาติในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการรับสมัครนิสิตชาวต่างชาติเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันฯ โดยใช้การประกอบอาหารเป็นสื่อกลาง กำหนดจัดกิจกรรม 4 ครั้ง โดยมีโจทย์เป็นอาหารไทย 4 ภาค ดังนี้

รอบที่ 1 :  วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 โจทย์ อาหารเหนือ
รอบที่ 2 :  วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โจทย์ อาหารอีสาน
รอบที่ 3 :  วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 โจทย์ อาหารภาคกลาง
รอบที่ 4 :  วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 โจทย์ อาหารใต้

บุคลากรสถาบันฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมในรอบที่ 3-4 ได้ตามลิ้งก์ด้านล่างนี้ โดยไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน
=> https://forms.gle/26cqF83WG1znpBTb9