ภาพกิจกรรม Food Culture Exchange ครั้งที่ 3 (อาหารภาคกลาง)

15 พ.ค. 2567

|

อ่าน : 12 ครั้ง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารร่วมกับนิสิตชาวต่างชาติ (Food Culture Exchange) ครั้งที่ 3 (อาหารภาคกลาง) ณ ห้องปฏิบัติการครัวไทยสู่โลก ชั้น 7 อาคารอมรภูมิรัตน

 

สำหรับกิจกรรมฯ ในครั้งที่ 3 นี้ บุคลากรสถาบันฯ ประกอบอาหารภาคกลาง จำนวน 3 เมนู ได้แก่ แกงเขียวหวานไก่ น้ำพริกกะปิปลาทูทอด และผัดกะเพราหมูสับ ในส่วนของนิสิตชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นนิสิตชาวเมียนมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบอาหารนานาชาติจำนวน 3 เมนู ได้แก่ Moke Hin Khar, Tea Leaf Salad, และ Fried Beans

 

อนึ่ง กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารร่วมกับนิสิตชาวต่างชาติ (Food Culture Exchange) เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมระบบนิเวศนานาชาติในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยร่วมกับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการรับสมัครนิสิตชาวต่างชาติเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสถาบันฯ โดยใช้การประกอบอาหารเป็นสื่อกลาง กำหนดจัดกิจกรรม 4 ครั้ง โดยมีโจทย์เป็นอาหารไทย 4 ภาค ดังนี้

 

รอบที่ 1 :  วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 โจทย์ อาหารเหนือ

รอบที่ 2 :  วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โจทย์ อาหารอีสาน

รอบที่ 3 :  วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 โจทย์ อาหารภาคกลาง

รอบที่ 4 :  วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 โจทย์ อาหารใต้

 

บุคลากรสถาบันฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมในรอบที่ 4 ได้ตามลิ้งก์ด้านล่างนี้ โดยไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน

=> https://forms.gle/26cqF83WG1znpBTb9