ภาพกิจกรรมหลักสูตรการผลิตน้ำจิ้มสุกี้ (สูตรกวางตุ้งและสูตรเต้าหู้ยี้) , น้ำจิ้มลูกชิ้น (สูตรพริกคั่วและสูตรพริกสด)

1 ก.พ. 2567

|

อ่าน : 41 ครั้ง

ภาพกิจกรรมหลักสูตรการผลิตน้ำจิ้มสุกี้ (สูตรกวางตุ้งและสูตรเต้าหู้ยี้) , น้ำจิ้มลูกชิ้น (สูตรพริกคั่วและสูตรพริกสด) และเทคนิคการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิทยากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

   -คุณทิพา วรเนตรสุดาทิพย์ นักวิทยาศาสตร์

   -ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ นักวิจัยชำนาญการ

ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน