ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านงานบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

12 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 47 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านงานบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

    - การเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของสถาบันฯ

    - การเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB)

    - กิจกรรม Food Clinic ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต, การแปรรูปอาหาร,

    - การให้บริการเครื่องมือเครื่องจักร และการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของ FQA LAB

*** ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ***  : https://forms.gle/qN9VDqQVk6adgSWS6