ขอแจ้งประกาศวันหยุดให้บริการในเดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม 2566 ของ FQA

26 ก.ค. 2566

|

อ่าน : 66 ครั้ง

ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (FQA) ขอแจ้งประกาศวันหยุดให้บริการในเดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม 2566 ดังนี้

 -วันที่ 28 ก.ค. 66 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 -วันที่ 31 ก.ค. 66 วันหยุดราชการเพิ่มเติม

 -วันที่ 1 ส.ค. 66 วันอาสาฬหบูชา

 -วันที่  2 ส.ค. 66  วันเข้าพรรษา
 -วันที่  14 ส.ค. 66  วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้