ขอแจ้งประกาศวันหยุดให้บริการในเดือน พฤษภาคม 2566 ของ FQA

8 พ.ค. 2566

|

อ่าน : 83 ครั้ง

ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (FQA) ขอแจ้งประกาศวันหยุดให้บริการในเดือน พฤษภาคม 2566 ดังนี้

 -วันที่ 4 พ.ค. 66 วันฉัตรมงคล

 -วันที่ 5 พ.ค. 66 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

 -วันที่ 17 พ.ค. 66 วันพืชมงคล

 -วันที่ 18 พ.ค. 66  บุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรเสริมสร้างค่านิยมของ IFRPD

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้