รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อัตราจ้างเหมา) ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB)

22 เม.ย. 2567

|

อ่าน : 25 ครั้ง

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อัตราจ้างเหมา)

-------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB)

02-942-8629 ต่อ 1800, 1811, 1819

ifrfqa@ku.ac.th หรือ ifrryo@ku.ac.th