ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ของดให้บริการ ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

20 ก.พ. 2567

|

อ่าน : 39 ครั้ง

เรียน ลูกค้า / ผู้ใช้บริการ FQA ทุกท่าน 

           ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ของดให้บริการ ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

 โดยจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้