ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ของดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น

13 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 36 ครั้ง

 เรียน ลูกค้า / ผู้ใช้บริการ FQA ทุกท่าน 

           ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ของดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.

 

เนื่องจากบุคลากรของศูนย์ฯ มีนัดหมายเข้าร่วมประชุม โดยจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้