เพิ่มรอบ !!! กิจกรรมเปิดบ้านงานบริการวิชาการ (FQA LAB)

21 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 36 ครั้ง

เพิ่มรอบ !!!  กิจกรรมเปิดบ้านงานบริการวิชาการ (FQA LAB) 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.00 . โดยมีกิจกรรมต่าง ได้แก่   

    - การเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB)

    - การให้บริการเครื่องมือเครื่องจักร และการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของ FQA LAB

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน >> https://shorturl.asia/AIK0Q