FQA งดให้บริการในวันที่ 23 มี.ค. 2566 (ทั้งวัน) และ วันที่ 24 มี.ค. 2566 (ปิดตั้งแต่เวลา 15.00-16.30 น.)

20 มี.ค. 2566

|

อ่าน : 71 ครั้ง

เนื่องด้วยวันที่ 23 มี.ค. 2566 (ทั้งวัน) และวันที่ 24 มี.ค. 2566 (ปิดตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.30 น.) ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB) มีกิจกรรมของสถาบันฯ จึงขอแจ้งปิดทำการส่งตัวอย่าง ขออภัยลูกค้าและผู้ใช้บริการมา ณ ที่นี้ด้วย