ผงเจลเพิ่มความข้นหนืดที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกและกรรมวิธีการผลิต

ผงเจลเพิ่มความข้นหนืดที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกและกรรมวิธีการผลิต
ผลงานวิจัย นางสาวชุษณา เมฆโหรา และคณะ
Keywords ภาวะกลืนลำบาก; ผู้สูงอายุ; พรีไบโอติก; อาหาร; เครื่องดื่ม
Telephone 0 2942 8629 (1603)
Email chusana.m@ku.th
URL -

จุดเด่นผลงาน

 

ผลงานนวัตกรรม โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้ประดิษฐ์ : นางสาวชุษณา เมฆโหรา

 

ชื่อการประดิษฐ์ : ผงเจลเพิ่มความข้นหนืดที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกและกรรมวิธีการผลิต
เลขที่อนุสิทธิบัตร :19029

 

บทสรุปการประดิษฐ์ :

เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้สําหรับปรับความข้นหนืดในอาหารและเครื่องดื่ม เหมาะสําหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลําบาก ลดการสําลักในขณะกลืนและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทานอาหารได้อย่างปลอดภัย รวมถึงเสริมพรีไบโอติก ได้แก่ อินนูลินและฟรุกโตโอลิโกแซกคาร์ไรด์ ซึ่งเป็นแหล่งสําคัญของใยอาหารชนิดละลายน้ำ เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพและภาวะโภชนาการผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลําบาก


ข้อดีและจุดเด่น :
1. ละลายง่ายในอาหารและเครื่องดื่มให้เจลใส ไม่มีกลิ่นและรสชาติ
2. ใช้ปรับความข้นหนืดในอาหารและเครื่องดื่มได้ตามระดับ Dysphagia diet
3. มีส่วนผสมของอินนูลินและฟรุกโตโอลิโกแซกคาร์ไรด์ ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลําไส้
4. กระบวนการผลิตใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ไม่ซับซ้อน

 

ภาวะกลืนลำบากในผู้สูงอายุเกิดจากความเสื่อมถอยของกำลังของกล้ามเนื้อและระบบประสาทที่ควบคุมการกลืน ส่งผลให้ความสามารถในการกลืนของผู้สูงอายุลดลง นอกจากนี้ยังพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทหรือมีพยาธิสภาพของสมอง เช่น อัมพฤกษ์อัมพาต ภาวะสมองเสื่อม โรคพาร์กินสันหรือลมชัก เป็นต้น รวมถึงยังพบได้ในผู้ป่วยที่มีการฉายแสงหรือให้ยาเคมีบำบัด โดยอาการสำคัญของภาวะกลืนลำบาก คือ ไอ สำลัก เจ็บคอขณะกลืนอาหาร มีเสมหะในลำคอ รู้สึกว่ามีอาหารติดในลำคอ มีอาหารและน้ำออกทางจมูก หรือเคี้ยวอาหารลำบาก ภาวะกลืนลำบากถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย เช่น การติดเชื้อที่ปอดและภาวะทุพโภชนาการ เป็นต้น ซึ่งภาวะเหล่านี้จะส่งผลต่อภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ รวมถึงการฟื้นตัวของผู้ป่วยและอาจนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด

 

สนใจต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โทรศัพท์ : 0 2579 5587
Line ID : https://lin.ee/7yp0yxZ


ผลงานนวัตกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
https://dev.ifrpd.ku.ac.th/E-books/IFRPD%20Showcase%202021/index.html