ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวรสกะเพรา

ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวรสกะเพรา
ผลงานวิจัย น.ส.กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร และ
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช
Keywords ผงโรยข้าวรสกะเพรา; โปรตีน; การเก็บรักษา; สมุนไพร
Telephone 0 2942 8629 (1622)
Email ifrkpp@ku.ac.th
URL -

จุดเด่นผลงาน

ผลงานนวัตกรรม โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผู้ประดิษฐ์ :
น.ส.กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร นักวิจัย ชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป และ
ดร.พิศมัย ศรีชาเยช นักวิจัย ชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

ชื่อการประดิษฐ์ :
ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวรสกะเพรา
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 22475
บทสรุปการประดิษฐ์ :
ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวรสกะเพราตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย เนื้อสัตว์ปรุงรสกะเพราอบแห้ง พริกขี้หนูอบแห้ง งาคั่ว และใบกะเพราทอด โดยผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวรสกะเพรามีเนื้อสัตว์ปรุงรสกะเพราและสมุนไพรไทยเป็นส่วนประกอบหลัก สามารถรับประทานแบบโรยหน้าบนข้าว สลัดผัก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หรือตักทานเป็นอาหารพร้อมบริโภค มีความสะดวกในการบริโภคและพกพา มีคุณค่าทางโภชนาการจากเนื้อสัตว์และสมุนไพรไทย เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ชื่นชอบอาหารไทย อีกทั้งยังสามารถเก็บรักษาได้นานจึงเหมาะสำหรับผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเป็นสินค้าจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
--

ข้อดีและจุดเด่น
- รับประทานกับข้าวสวย ได้รับโปรตีนและคุณค่าทางอาหารจากสมุนไพร
- อายุการเก็บรักษา 6-8 เดือน
- ไม่ใช้วัตถุกันเสีย
- ไม่ใส่ผงชูรส

---

สนใจต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โทรศัพท์ : 0 2579 5587
Line ID : https://lin.ee/7yp0yxZ


ผลงานนวัตกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
https://dev.ifrpd.ku.ac.th/E-books/IFRPD%20Showcase%202021/index.html