สูตรผสมแหนมเห็ดโพรไบโอติกและกรรมวิธีการผลิต

สูตรผสมแหนมเห็ดโพรไบโอติกและกรรมวิธีการผลิต
ผลงานวิจัย นางพัทธินันท์ วาริชนันท์ และคณะ
Keywords แหนมเห็ด; เห็ดนางฟ้าภูฐาน; เห็ดหอม; เห็ดโคนญี่ปุ่น; โพรไบโอติก; แล็กติกแอซิดแบคทีเรีย
Telephone 0 2942 8629 (1413)
Email ifrptn@ku.ac.th
URL -

จุดเด่นผลงาน

ผลงานนวัตกรรม โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผู้ประดิษฐ์ : นางพัทธินันท์ วาริชนันท์ นักวิจัย ชำนาญการ และคณะ

ชื่อการประดิษฐ์ : สูตรผสมแหนมเห็ดโพรไบโอติกและกรรมวิธีการผลิต
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 22100

บทสรุปการประดิษฐ์ :
การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับสูตรผสมแหนมเห็ดโพรไบโอติก ที่ประกอบด้วย ส่วนผสมเห็ดนึ่งสุก กระเทียมบดละเอียด ข้าวหอมมะลิหุงสุก ข้าวเหนียวสุก เกลือ พริกขี้หนู โดยที่ส่วนผสมเห็ดนึ่งสุก ประกอบด้วย เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดหอม และเห็ดโคนญี่ปุ่น และมีกล้าเชื้อโพรไบโอติกที่มีส่วนผสมของ แล็กโทบาซิลลัส แพลนทารัม (Lactobacillus plantarum) และ แล็กโทบาซิลลัสรามโนซัส (Lactobacillus rhamnosus) การเลือกใช้กล้าเชื้อแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย (Lactic acidbacteria) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ในเห็ดไปพร้อมกับจุลินทรีย์โพรไบโอติก (Probiotic) โดยมีกรรมวิธีการผลิตที่สามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

ข้อดีและจุดเด่น :
การพัฒนาสูตรผสมแหนมเห็ดโพรไบโอติก โดยการปรับเปลี่ยนชนิดเห็ดหรือส่วนผสมของเห็ดที่ส่งผลต่อรสชาติและสีที่แตกต่างกันไปตามสูตรผสมเฉพาะ และการเลือกใช้กล้าเชื้อแล็กติกแอซิดแบคทีเรีย (Lactic acid bacteria) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ในเห็ดไปพร้อมกับจุลินทรีย์โพรไบโอติก (Probiotic) โดยมีกรรมวิธีการผลิตที่สามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและมีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์

---

สนใจต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โทรศัพท์ : 0 2579 5587
Line ID : https://lin.ee/7yp0yxZ


ผลงานนวัตกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
https://dev.ifrpd.ku.ac.th/E-books/IFRPD%20Showcase%202021/index.html