เครื่องดื่มโปรตีนจากน้ำมะพร้าว (Coconut whey protein drink)

เครื่องดื่มโปรตีนจากน้ำมะพร้าว (Coconut whey protein drink)
ผลงานวิจัย ดร.ประมวล ทรายทอง และคณะ
Keywords เครื่องดื่ม; โปรตีน; เวย์โปรตีน; มะพร้าว; สูตรผลิตภัณฑ์; การฆ่าเชื้อ; สเตอริไลซ์; คอเลสเตอรอล; คุณค่าทางโภชนาการ
Telephone 0 2942 8629 (1416)
Email ifrpmst@ku.ac.th
URL -

จุดเด่นผลงาน

ผลงานนวัตกรรมล่าสุด โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้ประดิษฐ์ : ดร.ประมวล ทรายทอง และคณะ
ชื่อการประดิษฐ์ : เครื่องดื่มโปรตีนจากน้ำมะพร้าว (Coconut whey protein drink)
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 19023

 


บทสรุปการประดิษฐ์ :

เครื่องดื่มโปรตีนจากมะพร้าว (Coconut whey protein drink) นี้ มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่เป็นโปรตีนจากส่วนเหลือในการผลิตผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว และส่วนผสมอื่น ๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เครื่องดื่มโปรตีนจากมะพร้าว (Coconut whey protein drink) มีโปรตีนในปริมาณสูง ใช้สำหรับเป็นเครื่องดื่มเพิ่มหรือเสริมโปรตีนให้แก่ร่างกาย และมีคุณสมบัติของความหอมหวานของมะพร้าว รวมทั้งมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่อร่อย

 


ข้อดีและจุดเด่น :
1. ผลิตภัณฑ์พัฒนาด้วยกรรมวิธีลดการแยกชั้น และทำการฆ่าเชื้อแบบ
สเตอริไลซ์ สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องได้นาน
2. มีกลิ่นหอมของมะพร้าว มีความหลากหลายของรสชาติ มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
3. มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและไม่มีส่วนผสมของนมวัวและถั่วเหลือง
4. ไม่มีคอเลสเตอรอล

 

สนใจต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โทรศัพท์ : 0 2579 5587
Line ID : https://lin.ee/7yp0yxZ


ผลงานนวัตกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
https://dev.ifrpd.ku.ac.th/E-books/IFRPD%20Showcase%202021/index.html