โยเกิร์ตถั่ววอลนัทแบบกวน (stirred yogurt) และกรรมวิธีการผลิต

โยเกิร์ตถั่ววอลนัทแบบกวน (stirred yogurt) และกรรมวิธีการผลิต
ผลงานวิจัย ดร.ประมวล ทรายทอง และคณะ
Keywords กรรมวิธีการผลิต; สูตรผลิตภัณฑ์; โยเกิร์ต; ถั่ววอลนัท; กรดแลกติก; โพรไบโอติก; โปรตีนทางเลือก; แพ้นมวัว; จุลินทรีย์; สุขภาพ
Telephone 0 2942 8629 (1416)
Email ifrpmst@ku.ac.th
URL -

จุดเด่นผลงาน

 
ผลงานนวัตกรรม โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผู้ประดิษฐ์ : ดร.ประมวล ทรายทอง และคณะ
ชื่อการประดิษฐ์ : โยเกิร์ตถั่ววอลนัทแบบกวน (stirred yogurt) และกรรมวิธีการผลิต
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 18944
 
บทสรุปการประดิษฐ์ :
โยเกิร์ตถั่ววอลนัทแบบคงตัว (set yogurt) และแบบกวน (stirred yogurt) เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ถั่ววอลนัทมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยนำมาทำการหมักด้วยกล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก (Lactic Acid Bacteria: LAB ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติก (probiotic) มีกรรมวิธีการผลิตที่มีการควบคุมการผลิต สภาวะการหมัก และการผลิตที่มีอัตราส่วนของวัตถุดิบที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ลักษณะของโยเกิร์ตถั่ววอลนัทตามต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมจนถึงผู้บริโภคได้มากกว่า 30 วัน ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะแก่ผู้บริโภคกลุ่มที่แพ้นมวัว ผู้บริโภคอาหารโปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตถั่ววอลนัทมีกลิ่น รส และเนื้อสัมผัสที่มีลักษณะเฉพาะตัว จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้รักสุขภาพที่ต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
 
ข้อดีและจุดเด่น :
1. ผลิตด้วยกล้าเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2. มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ LAB และ Bifidobacterium sp. ที่มีชีวิตมากกว่า 10 ล้านเซลล์ต่อกรัม
3. ไม่มีส่วนผสมของนมจึงเหมาะกับผู้บริโภคที่แพ้นมและรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย
4. มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีกรดอะมิโนที่จำเป็น และไม่มีคอเลสเตอรอล
 

สนใจต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โทรศัพท์ : 0 2579 5587
Line ID : https://lin.ee/7yp0yxZ


ผลงานนวัตกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
https://dev.ifrpd.ku.ac.th/E-books/IFRPD%20Showcase%202021/index.html