วารสารอาหาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 2

วารสารอาหาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 2
ชื่อวารสาร/ชื่อบทความ วารสารอาหาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 2
ปีที่/ฉบับที่ วารสารอาหาร ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 ของปี พ.ศ. 2565
โทรศัพท์ 0 2579 5587
อีเมล fic.ifrpd@gmail.com
ลิงก์วารสาร https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD/issue/view/281
วารสารฉบับเต็ม

รายละเอียด

ในวารสารอาหารปีที่ 52 ฉบับที่ 2 ของปี พ.ศ. 2565 ขอนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง

“ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช...แนวโน้มในการบริโภคยุคปัจจุบัน” ที่ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชที่กำลังเป็นกระแสนิยมอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และบทความเรื่อง

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเพื่อสุขภาพ” เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีบทความเรื่อง

“ยีสต์โพรไบโอติก” เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักโพรไบโอติกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มขึ้น สำหรับทุกท่านที่ดูแลใส่ใจเรื่องรูปร่างและต้องการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น สามารถติดตามบทความเรื่อง

“บทบาทของโปรตีนต่อการควบคุมการบริโภคอาหารและน้ำหนักตัว” ได้เลยค่ะ และสำหรับเมนูคู่สุขภาพ เราขอนำเสนอเรื่อง

“ผักที่มีกรดอะมิโนสูง : ต้นอ่อนทานตะวัน” หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะมีสุขภาพแข็งแรง และได้ประโยชน์จากบทความจากวารสารอาหารนะคะ