เครื่องดื่มข้าวเหนียวดำที่สกัดด้วยเอนไซม์อะไมเลสผสมน้ำใบเตยและกรรมวิธีการผลิต

เครื่องดื่มข้าวเหนียวดำที่สกัดด้วยเอนไซม์อะไมเลสผสมน้ำใบเตยและกรรมวิธีการผลิต

จำนวนผู้เข้าชม : 12

Phenolic profiles and in vitro biochemical properties of Thai herb ingredients for chronic diseases prevention

Phenolic profiles and in vitro biochemical properties of Thai herb ingredients for chronic diseases prevention

จำนวนผู้เข้าชม : 31

Isoflavone aglycone-rich powder from soybean residue submerged fermentation using Lactobacillus fermentum 44197

Isoflavone aglycone-rich powder from soybean residue submerged fermentation using Lactobacillus fermentum 44197

จำนวนผู้เข้าชม : 34

ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวรสกะเพรา

ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวรสกะเพรา

จำนวนผู้เข้าชม : 72

ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวรสต้มยำ

ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวรสต้มยำ

จำนวนผู้เข้าชม : 66

Brine-Processed Caulerpa lentillifera Macroalgal Stability: Physicochemical, Nutritional and Microbiological Properties

Brine-Processed Caulerpa lentillifera Macroalgal Stability: Physicochemical, Nutritional and Microbiological Properties

จำนวนผู้เข้าชม : 33

Potential Prebiotic Properties of Crude Polysaccharide Extract from Durian (Durio zibethinus Murr.) Seed Flour

Potential Prebiotic Properties of Crude Polysaccharide Extract from Durian (Durio zibethinus Murr.) Seed Flour

จำนวนผู้เข้าชม : 57

สูตรผสมแหนมเห็ดโพรไบโอติกและกรรมวิธีการผลิต

สูตรผสมแหนมเห็ดโพรไบโอติกและกรรมวิธีการผลิต

จำนวนผู้เข้าชม : 73

ผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อจากโปรตีนถั่วเขียวความชื้นต่ำและกรรมวิธีการผลิต

ผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อจากโปรตีนถั่วเขียวความชื้นต่ำและกรรมวิธีการผลิต

จำนวนผู้เข้าชม : 56

ผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อจากโปรตีนถั่วดาวอินคาความชื้นต่ำและกรรมวิธีการผลิต

ผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อจากโปรตีนถั่วดาวอินคาความชื้นต่ำและกรรมวิธีการผลิต

จำนวนผู้เข้าชม : 42

ผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อจากโปรตีนถั่วเขียวความชื้นสูงและกรรมวิธีการผลิต

ผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อจากโปรตีนถั่วเขียวความชื้นสูงและกรรมวิธีการผลิต

จำนวนผู้เข้าชม : 44

Development of Chili Sauce from Pineapple and Banana Fortified with Eggshell Calcium

Development of Chili Sauce from Pineapple and Banana Fortified with Eggshell Calcium

จำนวนผู้เข้าชม : 52

Effects of Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) oil and extrusion process conditions on physicochemical properties of fortified omega-3 fibrous high moisture meat analogs

Effects of Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) oil and extrusion process conditions on physicochemical properties of fortified omega-3 fibrous high moisture meat analogs

จำนวนผู้เข้าชม : 43

Combined-acid hydrolysis and heat-moisture treatment of rice flour: physicochemical properties and resistant starch

Combined-acid hydrolysis and heat-moisture treatment of rice flour: physicochemical properties and resistant starch

จำนวนผู้เข้าชม : 104

Seasonal Effects on Phenolic Contents and In Vitro Health-Promoting Bioactivities of Sacred Lotus (Nelumbo nucifera)

Seasonal Effects on Phenolic Contents and In Vitro Health-Promoting Bioactivities of Sacred Lotus (Nelumbo nucifera)

จำนวนผู้เข้าชม : 102