เครื่องดื่มถั่วเหลืองกึ่งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต

เครื่องดื่มถั่วเหลืองกึ่งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต

จำนวนผู้เข้าชม : 105

หมํ่าที่ผ่านการหมักด้วยกล้าเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต

หมํ่าที่ผ่านการหมักด้วยกล้าเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต

จำนวนผู้เข้าชม : 123

กรรมวิธีการผลิตไฟโคไซยานินไมโครแคปซูล จากสาหร่ายสไปรูลิน่า

กรรมวิธีการผลิตไฟโคไซยานินไมโครแคปซูล จากสาหร่ายสไปรูลิน่า

จำนวนผู้เข้าชม : 73

แหนมซี่โครงหมูที่ผ่านการหมักด้วยกล้าเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต

แหนมซี่โครงหมูที่ผ่านการหมักด้วยกล้าเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต

จำนวนผู้เข้าชม : 107

สูตรผลิตภัณฑ์อาหารไส้กรอกแหนมเห็ด และกรรมวิธีการผลิต

สูตรผลิตภัณฑ์อาหารไส้กรอกแหนมเห็ด และกรรมวิธีการผลิต

จำนวนผู้เข้าชม : 96

ผงเจลเพิ่มความข้นหนืดที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกและกรรมวิธีการผลิต

ผงเจลเพิ่มความข้นหนืดที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกและกรรมวิธีการผลิต

จำนวนผู้เข้าชม : 49

สูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสำหรับผู้สูงอายุ

สูตรผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสำหรับผู้สูงอายุ

จำนวนผู้เข้าชม : 60

Improving the texture and color of khanomjeen, a Thai fermented rice noodle, using a modified rice fermentation method

Improving the texture and color of khanomjeen, a Thai fermented rice noodle, using a modified rice fermentation method

จำนวนผู้เข้าชม : 85

Improvement in the Sequential Extraction of Phycobiliproteins from Arthrospira platensis Using Green Technologies

Improvement in the Sequential Extraction of Phycobiliproteins from Arthrospira platensis Using Green Technologies

จำนวนผู้เข้าชม : 81

Physical properties, total phenolic contents, and antioxidant activities of refrigerated ready-to-eat brown rice cooked by ohmic and conventional methods: Effect of gellan gum

Physical properties, total phenolic contents, and antioxidant activities of refrigerated ready-to-eat brown rice cooked by ohmic and conventional methods: Effect of gellan gum

จำนวนผู้เข้าชม : 74

Arthrospira Cell Residues for Lactic Acid Fermentation as Bioproducts From Waste Utilization

Arthrospira Cell Residues for Lactic Acid Fermentation as Bioproducts From Waste Utilization

จำนวนผู้เข้าชม : 67

Effects of extrusion temperature and puffing technique on physical and functional properties of purpled third-generation snack after heat treatment

Effects of extrusion temperature and puffing technique on physical and functional properties of purpled third-generation snack after heat treatment

จำนวนผู้เข้าชม : 78

Antioxidative Capacity of Soyfoods and Soy Active Compounds

Antioxidative Capacity of Soyfoods and Soy Active Compounds

จำนวนผู้เข้าชม : 77

Maillard reaction products-based encapsulant system formed between chitosan and corn syrup solids: Influence of solution pH on formation kinetic and antioxidant activity

Maillard reaction products-based encapsulant system formed between chitosan and corn syrup solids: Influence of solution pH on formation kinetic and antioxidant activity

จำนวนผู้เข้าชม : 79

Rheological properties of pastes and gels of rice flour with varied amylose contents

Rheological properties of pastes and gels of rice flour with varied amylose contents

จำนวนผู้เข้าชม : 87