เครื่องดื่มข้าวเหนียวดำที่สกัดด้วยเอนไซม์อะไมเลสผสมน้ำใบเตยและกรรมวิธีการผลิต

เครื่องดื่มข้าวเหนียวดำที่สกัดด้วยเอนไซม์อะไมเลสผสมน้ำใบเตยและกรรมวิธีการผลิต
ผลงานวิจัย น.ส.ช่อลัดดา เที่ยงพุก
Keywords ข้าวเหนียวดำ;เอนไซม์อะไมเลส;น้ำใบเตย;เครื่องดื่ม;กรรมวิธีการผลิต
Telephone 0 2942 8629 (1605)
Email ifrcdt@ku.ac.th
URL -

จุดเด่นผลงาน

ผลงานนวัตกรรม โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผู้ประดิษฐ์ :
น.ส.ช่อลัดดา เที่ยงพุก นักวิจัย เชี่ยวชาญ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป


ชื่อการประดิษฐ์ : เครื่องดื่มข้าวเหนียวดำที่สกัดด้วยเอนไซม์อะไมเลสผสมน้ำใบเตยและกรรมวิธีการผลิต
เลขที่อนุสิทธิบัตร : 22769
บทสรุปการประดิษฐ์ :
เครื่องดื่มข้าวเหนียวดำที่สกัดด้วยเอนไซม์อะไมเลสผสมน้ำใบเตยตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย น้ำข้าวเหนียวดำที่สกัดด้วยเอนไซม์อะไมเลส, น้ำใบเตย และสารให้ความหวาน มีขั้นตอนการผลิตดังนี้ เตรียมน้ำข้าวเหนียวดำที่สกัดด้วยเอนไซม์อะไมเลส เตรียมน้ำใบเตย จากนั้นนำน้ำข้าวเหนียวดำที่สกัดด้วยเอนไซม์อะไมเลสและน้ำใบเตยมาผสมให้เข้ากัน เติมสารให้ความหวานผสมให้เข้ากันอีกครั้งและนำไปต้มด้วยความร้อน ได้เป็นเครื่องดื่มข้าวเหนียวดำที่สกัดด้วยเอนไซม์อะไมเลสผสมน้ำใบเตย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ใช้ประโยชน์จากข้าว โดยการนำข้าวเหนียวดำที่มีสารแอนโทไซยานินส์สูงมาสกัดด้วยเอนไซม์อะไมเลสผสมกับน้ำใบเตย ซึ่งเอนไซม์อะไมเลสจะช่วยย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาล ทำให้เนื้อสัมผัสของเครื่องดื่มเหลว มีความหวานเพิ่มขึ้น และช่วยสกัดแอนโทไซยานินส์ออกมาได้มากกว่าวิธีการต้มเพียงอย่างเดียว ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีสีม่วงแดง สามารถดื่มได้ง่าย รสชาติดี มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ จากใบเตย มีคุณค่าทางอาหารและสาร ต้านอนุมูลอิสระปริมาณสูงจากข้าวเหนียวดำ เหมาะสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่สำหรับ ผู้บริโภคที่ต้องการรักษาสุขภาพ รวมทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าและราคาผลผลิตของข้าวให้แก่เกษตรกรไทยอีกทางหนึ่ง
--

ข้อดีและจุดเด่น
- ดื่มง่าย รสชาติดี มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ จากใบเตย
- มีคุณค่าทางอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระปริมาณสูงจากข้าวเหนียวดำ
- เหมาะสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการรักษาสุขภาพ
- ช่วยเพิ่มมูลค่าและราคาผลผลิตของข้าวให้แก่เกษตรกรไทย

---


ผลงานนวัตกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
https://dev.ifrpd.ku.ac.th/E-books/IFRPD%20Showcase%202021/index.html