การประกวดเมนูอาหารจากโปรตีนเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

19 มิ.ย. 2566

|

อ่าน : 418 ครั้งการประกวดเมนูอาหารจากโปรตีนเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมประกวดเมนูอาหารจากโปรตีนเกษตร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1. บุคคลทั่วไป จำนวนผู้สมัคร 1 - 4 คน ต่อ 1 ทีม
2. ไม่เป็นบุคลากรของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (บุคลากรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถเข้าร่วมได้)
 
กำหนดการประกวด

1 มีนาคม 2566 - 15 กรกฎาคม 2566          เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
(ปิดส่งผลงานเข้าประกวดในเวลา 16:30 น.
ของวันที่ 15 กรกฎาคม 2566)
15 สิงหาคม 2566 ประกาศผลรอบคัดเลือก
กันยายน 2566 ประกวดผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนเกษตรรอบที่ 1
กุมภาพันธ์ 2567 ประกวดผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนเกษตรรอบชิงชนะเลิศคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนเกษตรที่ส่งเข้าประกวด
- เมนูอาหาร/ ผลิตภัณฑ์จากโปรตีนเกษตร 1เมนู (สามารถเป็นได้ทั้งอาหารคาว อาหารว่าง หรืออาหารหวาน)
- มุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีโปรตีนเกษตรเป็นส่วนประกอบหลัก ไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบหลัก(กล่าวคือเป็นมังสวิรัติ หรือ ผลิตภัณฑ์จากพืชเป็นหลัก) แต่สามารถใช้นม ไข่ และเครื่องปรุงที่มาจากสัตว์ได้ (ตัวอย่าง เช่น น้ำปลา ซอสหอยนางรม เป็นต้น)
- ต้องปรุงสุกหรือประกอบอาหารใหม่และสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนดในรอบการประกวดรอบที่ 1 และรอบชิงชนะเลิศ

วิธีการสมัครและรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด
- ทีมประกวดจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ภายในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:30 น. ทาง google form
Link google form : https://kasets.art/yHJDYW
หรือ Scan QR code

- อธิบายแนวคิดเมนูอาหาร/ ผลิตภัณฑ์จากโปรตีนเกษตร 1 เมนู ที่ส่งเข้าประกวด (รายละเอียดที่ต้องแนบ)
     ชื่อเมนูของอาหารหรือผลิตภัณฑ์จากโปรตีนเกษตร (มังสวิรัติ) (1ทีม ส่งผลงานได้เพียง 1เมนู เท่านั้น)
     แนวคิดของเมนูอาหาร/ ผลิตภัณฑ์จากโปรตีนเกษตร (มังสวิรัติ) ที่ตรง Concept การประกวด/ เรื่องราวที่น่าสนใจ/ จุดขาย
     จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของส่วนประกอบ วัตถุดิบ และขั้นตอนการปรุงอาหาร
     ภาพถ่าย เมนูอาหาร/ ผลิตภัณฑ์จากโปรตีนเกษตร (มังสวิรัติ) ที่ใช้ส่งเข้าประกวด จำนวน 2-3 ภาพ
     วิดีโอแนะนำเมนูอาหาร/ ผลิตภัณฑ์จากโปรตีนเกษตร (มังสวิรัติ) ความยาว 1-3 นาที (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ประกาศผลรอบคัดเลือก วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ เว็บไซต์สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร https://ifrpd.ku.ac.th
- เข้าประกวดแข่งขันทำอาหารในเดือนกันยายน 2566 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เกณฑ์การตัดสิน
รอบคัดเลือก
1. ความสวยงาม การจัด ตกแต่งอาหาร 10  คะแนน
2. วิธีการหรือกระบวนการทำ 10  คะแนน
3. จุดเด่นของผลิตภัณฑ์(ตัวอย่างเช่น โปรตีนสูง ไขมันต่ำ
ใยอาหารสูง โซเดียมต่ำ เป็นต้น)
20        คะแนน
4. ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
5. การใช้ผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตร 30  คะแนน
                                                                        รวม 100 คะแนน


รอบชิงชนะเลิศ

1. ความสะอาด ถูกหลักสุขลักษณะ 10  คะแนน
2. วิธีการและระยะเวลาในการประกอบอาหาร 10  คะแนน
3. การนำเสนอเมนู 10 คะแนน
4. การจัดและตกแต่งอาหาร 20 คะแนน
5. จุดเด่นและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในอาหาร 20  คะแนน
6. รสชาติของอาหาร 30 คะแนน
                                                               รวม 100 คะแนน

 
เงื่อนไขการสมัคร
1. ผู้สมัครทั้งหมดต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่โครงการกำหนด
2. ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อนเท่านั้น
3. สามารถเปิดเผยสูตรเพื่อเป็นการยืนยันการเป็นเจ้าของและสามารถส่งมอบได้จริง (แต่ไม่ต้องเปิดเผยความลับทางการค้า)
4. ผู้สมัครเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
5. โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการประกวด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ทางผู้จัดฯ จะไม่รับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหาในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าประกวดทั้งหมด หากมีผู้ร้องเรียน ผู้เข้าประกวดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพิสูจน์ทราบที่มาของเนื้อหานั้น
7. หากพบข้อมูลและ/ หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเป็นการละเมิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ทางผู้จัดฯ จะสามารถดำเนินคดีผู้ที่ทำผิดตามกฎหมาย
8. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าประกวดส่งมาเพื่อใช้ในการเเข่งขัน จะถือว่าผู้เข้าประกวดได้ยินยอมในการให้ใช้ข้อมูลได้ โดยไม่ละเมิด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ทั้งนี้ทางผู้จัดฯ จะไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าแข่งขันไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
9. ลิขสิทธิ์ผลงานจะเป็นของผู้ประกวดเมื่อจบโครงการ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะยังคงได้สิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของโครงการดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เงินรางวัลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
11. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด จะถูกตัดสิทธิ์การประกวดทันที และแม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการก็สามารถเรียกคืนรางวัลได้เต็มจำนวน
12. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
13. ทางโครงการสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลการแข่งขันผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนเกษตร

รางวัลชนะเลิศ ใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัลมูลค่า

20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัลมูลค่า

10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัลมูลค่า

7,000 บาท
รางวัลชมเชย (6 รางวัล) ใบประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัลมูลค่า
3,000 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร
โทร: 0 2579 5587