กิจกรรมการสาธิต และปฏิบัติการทำอาหารไทย Thai Cooking Class (เมนูผัดไทย ส้มตำ)

23 พ.ค. 2567

|

อ่าน : 13 ครั้ง

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ KU Summer Camp ประจำปี 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย และสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนานาชาติ โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้เชิญวิทยากรจากฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมการสาธิต และปฏิบัติการทำอาหารไทย Thai Cooking Class (เมนูผัดไทย ส้มตำ)

-ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล หัวหน้าฝ่ายฯ / นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

-คุณญาธิปวีร์ ปักแก้ว นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

-คุณทิพา วรเนตรสุดาทิพย์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567  ณ ห้องปฏิบัติการครัวไทยสู่โลก ชั้น 7 อาคารอมรภูมิรัตน

ชมภาพเพิ่มเติม => 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม =>