ขอปิดให้บริการ FQA LAB ในวันศุกร์ที่่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น.

16 พ.ย. 2566

|

อ่าน : 33 ครั้ง

เรียน ลูกค้าและผู้ใช้บริการ FQA LAB

เนื่องด้วยบุคลากรของ FQA เข้าร่วมการประชุมทบทวนการบริหาร (MR) ประจำปี 2566 จึงขอปิดให้บริการในวันศุกร์ที่่ 17 พฤศจิกายน 2566

CLOSE เวลา 8.30 - 12.00 น.

OPEN  เวลา 13.00 - 16.30 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

-----------------------------

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB)
Tel. 0 2942 8629 ต่อ 18001811   
email: ifrfqa@yahoo.com, ifrfqa@ku.ac.th