ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วม Live Food Clinic #9 เรื่อง "ฉลากโภชนาการรูปแบบใหม่"

15 มิ.ย. 2567

|

อ่าน : 24 ครั้ง

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วม Live Food Clinic #9 ถาม-ตอบข้อสงสัยในเรื่อง "ฉลากโภชนาการรูปแบบใหม่" ฟรี รับชมออนไลน์ผ่าน Zoom ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น.

วิทยากร : คุณศุภธิดา พิมพิสณฑ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

     -Update ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 445)

     -รูปแบบกรอบข้อมูลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 445

     -การจัดทำฉลากโภชนาการ

สนใจสมัคร : https://forms.gle/iqQmNckkX8soa4Di6

------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติม

Inbox Facebook :  สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ :02-942-8822 ต่อ 204-206