ขอเชิญรับชมรายการทันโลก...ยามบ่าย EP-33 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.05 – 14.55 น. ทางสถานีวิทยุ ม.ก.

5 พ.ย. 2566

|

อ่าน : 45 ครั้ง

 

ขอเชิญรับชมรายการทันโลก...ยามบ่าย EP-33
สัมภาษณ์ : ดร.ดาลัด ศิริวัน นักวิจัยเชี่ยวชาญ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเด็น : โอกาสของประเทศไทยด้านอาหารมูลค่าสูง
ออกอากาศ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.05  14.55 .

---------------------------

 

ช่องทางการรับชม
Facebook : สถานีวิทยุ ม.ก. https://www.facebook.com/kuradio1107/?locale=th_TH
Youtube : KU Radio Thailand
วิทยุ ม.ก. 1107 kHz และเครือข่าย 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมทางช่องทางออนไลน์ทุกแฟลตฟอร์ม