ขอเชิญร่วมงานโครงการหลวง 54

4 ส.ค. 2566

|

อ่าน : 51 ครั้ง

การสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผลิตผลโครงการหลวง ระหว่างวันที่ 5 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยจะจัดวันละ 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 16.00 -17.00 น. ณ โซน Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ