ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

5 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 70 ครั้ง

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566  (จัดพร้อมกับงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
เปิดรับสมัครบทความแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถังวันที่ 20 กันยายน 2566
สอบถามรายละเอียดและส่งบทความที่เว็บไซต์ https://conference.csc.ku.ac.th/