ขอเชิญเข้าร่วมงานบรรยายพิเศษ เรื่อง The Key Points from Development to Commercially available Product

23 พ.ย. 2566

|

อ่าน : 52 ครั้ง

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ขอเชิญเข้าร่วมงานบรรยายพิเศษ เรื่อง The Key Points from Development to Commercially available Product

บรรยายโดย
Dr.Haruki Shibata
Technical advisor, Morinaga Institute of Biological Science, Inc.

ดำเนินรายการโดย
นางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

แบบออนไลน์ผ่าน Webex

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://forms.gle/istX4qXT4LteuuQL9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณปรียชาติ จันทโชติ
โทรศัพท์: 02-9428926-35 ต่อ 1307, 094-705-8054
e-mail: kufsp@hotmail.com