ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 11 เรื่อง “แอสพาเทม สารให้ความหวานใช้ได้หรือไม่??” ฟรี !!

26 ก.ค. 2566

|

อ่าน : 45 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 11 เรื่อง “แอสพาเทม สารให้ความหวานใช้ได้หรือไม่??”  ฟรี !!

จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)

เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566  เวลา 08.30-13.00 น.

ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/9R9CgkMiMHhKRtBv6

---------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:
คุณปรียชาติ จันทโชติ
หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์: 0947058054