ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทโปสเตอร์

30 พ.ย. 2566

|

อ่าน : 36 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร การประกวดผลงานด้านความยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566

          -ผลงาน U2T ลาดพร้าวขยายผลสู่ IFRPD-KU

          -โดย คุณจันทร์เพ็ญ แสงประกาย นักวิจัยเชี่ยวชาญ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ และคณะ

 

ทั้งนี้ทีมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้ารอบได้มีการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ Webex Meet เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566