ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

23 พ.ย. 2566

|

อ่าน : 63 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับประกาศนียบัตรศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน