คณะจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

17 ก.พ. 2566

|

อ่าน : 66 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน โดยมี ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน