คณะผู้แทน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ สวัสดีปีใหม่ 2567

21 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 41 ครั้ง

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้แทน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ สวัสดีปีใหม่ 2567 แด่ ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน