งดให้บริการ Food Clinic ในวันที่ 18 พ.ค. 2566

16 พ.ค. 2566

|

อ่าน : 41 ครั้ง

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขอแจ้งงดให้บริการ Food Clinic (บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์) เนื่องจากบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมอบรม การเสริมสร้างค่านิยม IFRPD สู่ความเป็นเลิศ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย