งานวันที่ระลึกครบ 60 ปี "วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี" ประจำปี 2566

29 พ.ย. 2566

|

อ่าน : 41 ครั้ง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมงานวันที่ระลึกครบ 60 ปี "วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี" ประจำปี 2566 ณ บริเวณหอประชุม มก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ขอบคุณภาพถ่ายบางส่วน : https://pr.ku.ac.th/web/gallery/detail/593