งานสัมมนา Food Focus Thailand Roadmap 2023 : Meat & Poultry Edition เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ และสัตว์ปีก

27 ต.ค. 2566

|

อ่าน : 67 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 บริษัท บี มีเดีย โฟกัส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดทำนิตยสาร ฟู้ด โฟกัส ไทยแลน์ จัดงานสัมมนา Food Focus Thailand Roadmap 2023 : Meat & Poultry Edition เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ และสัตว์ปีก โดยมี ดร.หทัยชนก กันตรง หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป / นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กรณีศึกษา : เทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชันกับการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมความชื้นสูง” ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี