ต้อนรับคณะจากบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

20 พ.ค. 2567

|

อ่าน : 15 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 223 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ และ ดร.วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริการและบุคลากรจากบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อหารือแนวทางในการจัดงาน Taiwan Smart AgriWeek 2024 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้า บริการโซลูชั่นอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และเทคโนโลยีการเกษตรนานาชาติ โดยมุ่งเน้นความยั่งยืนของอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจในตลาดเอเชีย พร้อมทั้งให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ 1-2