ต้อนรับคณะนิสิตผู้เข้าอบรมโครงการ UC Summer School 2023 Hosted by KU เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

4 ส.ค. 2566

|

อ่าน : 37 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะนิสิตผู้เข้าอบรมโครงการ UC Summer School 2023 Hosted by KU จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน