ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ ให้แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เลอตอ

7 ต.ค. 2566

|

อ่าน : 42 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2566 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะ เข้าถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ เช่น กล้วยอบแห้ง, แยมเสาวรสผสมมะม่วง, แยมม่อน, ซอสมะม่วง, น้ำมะขามป้อม, น้ำเสาวรสผสมมะม่วง และน้ำหม่อน ให้แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เลอตอ ภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ผลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ” ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก