นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม Food Innovation Asia Conference 2023

15 มิ.ย. 2566

|

อ่าน : 62 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2566 คุณวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ / นักวิจัยชำนาญการพิเศษ นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม  Food Innovation Asia Conference 2023 (Theme : The Future Food for Sustainability, Health and Well-being) เรื่อง "Prebiotic extraction from pineapple residue for  commercial utilization" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา