บริการรับจัดชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ KU Food

7 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 53 ครั้ง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีบริการรับจัดชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ KU Food
หลากหลายรูปแบบ กระเช้า ชะลอม และถุงผ้า พร้อมจำหน่ายแล้ว วันนี้

-----------------------------

ช่องทางการสั่งซื้อ

ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร. 0-2942-8629 ต่อ 1107 หรือ 1108
LINE ID : @613dcjzb