บริษัท ทีบีพี พับพลิเคชั่น จำกัด ผู้จัดงาน TIF & Food Pack เข้ามอบผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2567

1 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 34 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผู้แทน บริษัท ทีบีพี พับพลิเคชั่น จำกัด ผู้จัดงาน TIF & Food Pack เข้ามอบผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2567 แด่ ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน