ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก โครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน มก. ปี 2566 ในหัวข้อ “Happy and low carbon KU”

23 พ.ย. 2566

|

อ่าน : 60 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก โครงการประกวดผลงานด้านความยั่งยืน มก. ปี 2566  ในหัวข้อ “Happy and low carbon KU” นำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ Webex Meet

ในวันอังคารที่ 28 .. 66 นี้

รอบบุคลากร ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 .

รอบนิสิต ระหว่างเวลา 13.00 - 16.30 .

เช็ครายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบ :

บุคลากร https://drive.google.com/file/d/1l9yogei3p_jv4hW-K1MBaSIXlr0vl82B/view?usp=drive_link

 

โดยมีผลงานของสถาบันฯ เข้ารอบจำนาวน 5 ผลงาน ดังนี้

ประเภทโปสเตอร์ 4 ผลงาน

 

-ผลงาน KU-พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผำ

โดย ดร.วีรวิชญ์ ภัทรยิ่งสกุล นักวิจัย ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

 

 

 

 

-ผลงาน IFRPD-KU คัดแยกขยะพลาสติกลดโลกร้อน

โดย คุณจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

 

 

 

-ผลงาน U2T ลาดพร้าวขยายผลสู่ IFRPD-KU

โดย คุณจันทร์เพ็ญ แสงประกาย นักวิจัยเชี่ยวชาญ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

 

 

 

-ผลงาน IFRPD-KU แยกขยะอินทรีย์สู่การผลิตสารปรับปรุงดินลดโลกร้อน

โดย คุณสมภพ นาขวัญ วิศวกรปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตและจำหน่าย

 

 

 

ผลงานประเภทบทความ 1 ผลงาน

- ผลงาน การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารทริปโตเฟนในอาหารด้วยเทคนิคโครมาโทรกราฟีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดย คุณสาวจรรยา แสงเขียว นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

 

 

 

สามารถรับชมการนำเสนอ : https://ku-edu.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/ku-edu/meeting/download/aa6727939a08436fbcab6a92bd05412e?siteurl=ku-edu&MTID=m05e0953fdf206a1f6dcf74221e3373c0
แล้วมาเป็นกำลังใจให้เราชาว happy and low carbon KU กันเยอะๆ นะครับ