ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

15 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 29 ครั้ง

ประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดลือกข้อเขียน
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการ