ประชาสัมพันธ์ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนสิงหาคม – กันยายน 2566

9 ส.ค. 2566

|

อ่าน : 71 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนสิงหาคม – กันยายน 2566

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
โทรศัพท์ : 02-942-8629 ต่อ 1223
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Website : http://ttc.ifrpd.ku.ac.th