ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) "หมูทุบ หมูสวรรค์ หมูฝอย"

22 มิ.ย. 2566

|

อ่าน : 59 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) "หมูทุบ หมูสวรรค์ หมูฝอย"

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ค่าลงทะเบียน 2,200.- บาท/ท่าน

---------------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
โทรศัพท์:  0 2942 8629ต่อ 1223 (คุณสุพรรษา สายสินธุ์ , คุณสงกรานต์ ลาเวียง)
E-mail :  kuthaifood@gmail.com , ifrskl@ku.ac.th
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : http://ttc.ifrpd.ku.ac.th หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด