ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) "เทคนิคการทำขนมเค้กเมนูยอดฮิตเพื่อการค้า (PART 1)"

5 ก.ค. 2566

|

อ่าน : 112 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) "เทคนิคการทำขนมเค้กเมนูยอดฮิตเพื่อการค้า (PART 1)"

อบรมวันที่ 26 ก.ค. 2566 ค่าลงทะเบียน 3,000.- บาท/ท่าน

---------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

     โทรศัพท์:  0 2942 8629 ต่อ 1223 (คุณสุพรรษา สายสินธุ์ , คุณสงกรานต์ ลาเวียง)   
     E-mail :  kuthaifood@gmail.com , ifrskl@ku.ac.th
     ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://shorturl.asia/tXeWs หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด